Program konference

09:00 – 10:00
Registrace účastníků konference


10:00 – 11:50
Dopolední odborný program

10:00 – 10:05
Zdeňka Faltýnková: Úvodní slovo a přivítání účastníků
10:05 – 10:20
Alena Jančíková: CZEPA – činnost a vize
10:20 – 10:35
Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.: Možnosti a efekt pohybových aktivit po poranění míchy
10:35 – 10:50
Mgr. Veronika Saiverová: Dlouhodobá rehabilitace a její vliv na stárnutí pacientů po poškození míchy
10:50 – 11:05
Mgr. Sylvie Slavíková: Co mi přinese pravidelný pohyb
11:05 – 11:15
Mgr. Lenka Honzátková: Elektrokola vám dají křídla
11:15 – 11:30
Bc. Daniela Stuchlá: Využití vzduchových dlah horních končetin v terapii spinálních pacientů
11:30 – 11:45
Mgr. Lucie Slámová: Význam respiračního tréninku v chronické fázi po míšním poranění
11:45 – 11:50
Bc. Klára Kučerová: Aktivity Asociace studentů fyzioterapie ve spolupráci s CZEPA
11:50 – 12:00
Diskuse


12:00 – 12:30
Přestávka na občerstvení


12:30 – 14:10
první odpolední blok
12:30 – 12:45
MUDr. Lia Vašíčková: Stárnutí na vozíku
12:45 – 13:00
MUDr. Veronika Hyšperská: Ambulantní péče o chronické pacienty
13:00 – 13:15
Mgr. Alena Kyriánová: Preventivní prohlídky u lidí na vozíku
13:15 – 13:30
Zdeňka Faltýnková: Pozdní komplikace klientů CZEPA – Zkušenosti z terénní práce
13:30 – 13:45
Mgr. Eva Chaloupková: Rozdíly naměřených hodnot bazálního metabolismu a předpokládaných hodnot u osob s míšní lézí
13:45 – 14:00
Marek Schneider: Co mě vedlo vyrobit si vozík na míru
14:00 – 14:10
Diskuse


14:10 – 14:25
Přestávka na kávu


14:25 – 16:00
druhý odpolední blok
14:25 – 14:45
MUDr. Karel Moses: Doporučené postupy pro předpis vozíků, jejich příslušenství a sedáků v ČR a ve světě
14:45 – 15:00
Mgr. Pavel Wanka: Speciální ovládání elektrických vozíků, příklady vybavení
15:00 – 15:15
Marta Kohlerová, DiS.: Podmínky pro návrat pentaplegika do domácího prostředí
15:15 – 15:30
Bc. Hana Sixtová: Podpora bydlení klientů se spinálním poškozením
15:30 – 15:45
Mgr. Bc. Vendula Plavcová: Příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením – východiska posuzování a skutečné potřeby péče o člověka s handicapem

Diskuse a ukončení konference